top of page

WAT KOST UW ADVOCAAT IN GENK?

UURLOON ADVOCAAT

Ons kantoor werkt aan een helder en competitief uurloon van 125,00 euro. Bij grote hoogdringendheid of bij zeer complexe materie kan er echter van dit uurloon worden afgeweken. Daarnaast gaan we steeds na of u recht heeft op een pro-Deoadvocaat en welke dekking uw rechtsbijstandsverzekering verleent. In elk geval zult u op regelmatige tijdstippen provisionele ereloonstaten ontvangen, waardoor u gedurende de looptijd van uw zaak in schijven betaalt en steeds zicht heeft op de kostprijs van uw procedure.

ADVOCAAT MET PROCENTUELE TARIEVEN

Bij het invorderen van onbetaalde facturen, staat het ereloon steeds in verhouding met de omvang van de factuur of het ingevorderde bedrag. Hierbij hanteren wij volgende richtcijfers:

Bedragen kleiner dan 6.200 euro: 15%

Schijf vanaf 46.000 tot 124.000 euro: 8%

Vanaf 250.000 euro: 4%

Schijf vanaf 6.200 tot 46.000 euro: 10%

Schijf vanaf 124.000 euro tot 250.000 euro: 6%

Het gaat hier echter om richttarieven. U kunt ook een beroep doen op een vaste formule met gunstigere tarieven, waarbij al uw zaken aan ons kantoor worden overgedragen.

ADVOCAAT AAN FORFAITAIRE TARIEVEN

Bepaalde zaken vergen veel inspanningen, terwijl er maar weinig te rapen valt. Toch laten wij u dan niet in de steek. Wij spreken dan een forfaitair tarief af voor uw zaak, ongeacht het aantal gepresteerde uren. Kom langs om het te bespreken.

ONKOSTENVERGOEDING ADVOCAAT

Ons kantoor moet regelmatig kosten maken ter behandeling van uw zaak. Deze onkosten worden in rekening gebracht volgens de werkelijke kosten of volgens onderstaande forfaits:

Gerechtskosten zoals griffierechten of de kosten voor de dagvaarding:

conform werkelijke kosten

Aangetekende zendingen:

conform werkelijke kosten

Akten opvragen, bijvoorbeeld op het hypotheekkantoor:

conform werkelijke kosten

Procedureakten en briefwisseling:

10 euro per bladzijde

Verplaatsingsvergoeding:

0,40 euro/km

Mail:

10 euro per zending

Fax:

10 euro per zending

Kopie:

0,30 euro per bladzijde

ONTVANGT U GRAAG EEN KOSTENRAMING VOOR UW ZAAK OF STUURT U AAN OP FORFAITAIRE AFSPRAKEN?

Contacteerdan nu ons kantoor in Genk

icon
bottom of page