top of page

ADVOCAAT Telly (Panteleimon) Moskofidis, GESPECIALISEERD IN VREEMDELINGENRECHT

Blijf op de hoogte via onze maandelijkse nieuwsbrief 

De eerste 10 inschrijvingen van de maand komen in aanmerking voor een gratis eerste consultatie.

SPECIALISATIE IN VREEMDELINGENRECHT

Ons advocatenkantoor is gespecialiseerd in vreemdelingenrecht en alle daarmee verbonden disciplines. Onnodig is dat niet, want elke 29 minuten wordt er in België een asielaanvraag ingediend. En vervolgens gaat het systeem van start, dat alle weigeringsmogelijkheden nauwgezet onderzoekt. Als advocatenkantoor hebben wij grondige contacten met de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen. We behandelen de verblijfsaanvraag, de visumaanvraag en de aanvraag van arbeidsvergunningen en zorgen ervoor dat er van een weigering geen sprake hoeft te zijn. Zonder strijd, geen overwinning.

TELLY (PANTELEIMON) MOSKOFIDIS, ADVOCAAT MET EEN LUISTEREND OOR

Ik ben advocaat en ben in de multiculturele samenleving in Genk opgegroeid. Als advocaat ben ik gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht en alle materies die daarmee verband houden, gaande van het recht op huisvesting tot het familierecht. Ik ben niet alleen een juridisch expert, maar ook een ervaringsdeskundige. Ook mijn ouders waren migranten en ook ik kreeg te maken met angst, discriminatie maar uiteindelijk ook met acceptatie. Toch merk ik dat we leven in barre tijden. In tijden dat wetten strenger worden en de meest kwetsbaren in onze samenleving achterwege blijven. Niet voor niets heb ik het tot mijn doel gemaakt om hen te ondersteunen.

TELLY (PANTELEIMON) MOSKOFIDIS
icon

HEEFT U NOOD AAN JURIDISCH ADVIES OP MAAT?

Maak dan nu een afspraak voor een eerste consultatie.

THUIS IN ALLE TAKKEN VAN HET RECHT

Toch doet u niet alleen inzake vreemdelingenrecht een beroep op ons kantoor. Want elke 14 minuten vindt er in België een verkeersongeval plaats. En elke 25 minuten start iemand in België een echtscheidingsprocedure op. De praktijk leert me dat de zwaksten in de samenleving soms onzichtbaar zijn, tot het te laat is. En dat zij soms ook op de beklaagdenbank terug te vinden zijn. Daarom beperken wij ons niet tot het vreemdelingenrecht, maar behartigen wij in elk dossier uw belangen tot het uiterste.

icon
bottom of page